“Una pastilla de mig euro contra la malaltia dels nens”

Havia d’estar-se en aquella illa del Sud Pacífic un mes. S’hi ha quedat sis anys. I ha trobat la cura del pian, una malaltia que afecta als països més pobres. “Ningú s’hi interessava”, explica.

 

IMG_0829